BIZNES KONSULTING

Audyt procesów biznesowych i systemów

Badanie, porównanie, ocena efektywności, opracowanie rekomendacji

More

Wdrażanie aplikacji biznesowych

Doświadczenie w sferze wdrażania SAP w celu poparcia zintegrowanych procesów biznesowych w przedsiębiorstwach

More

Wdrażanie rozwiązań dla urządzeń mobilnych

Doświadczenie w sferze opracowania i wdrażania aplikacji mobilnych dla smartfonów, planszetów i specjalistycznych urządzeń mobilnych

More

Organizacja procesów zarządzania projektami i teczką projektów

Jednolite procesy i podejścia do różnych rodzajów projektów, nauczanie zarządzania projektami i testowanie, coaching - indywidualny trening pracy z teczką projektów pilotowych

More

IT KONSULTING

Audyt procesów i systemów IT

Ocena stanu bieżącego komponentów IT z określeniem wykazu potrzeb spółki

More

Organizacja procesów IT

Związek procesów biznesowych z infrastrukturą IT, kontrola wykorzystania zasobów

More

Infrastruktura IT

Niezawodność, wysoka skalowalność, giętkość, informacyjne bezpieczeństwo, przystępna cena

More

Centrum Danych

Planowanie, projektowanie, opracowanie i kompletowanie centrów danych na podstawie nowoczesnych technologii

More

OUTSOURCING

Wsparcie systemów biznesowych

Poparcie i towarzyszenie systemów biznesowych SAP (ERP, CRM, SRM, HRM, BI)

More

Outsourcing IT

Monitoring i zarządzanie infrastrukturą IT, Service i Help Desk, podstawowe serwisy IT

More

Opracowanie oprogramowania

Dla rozwiązań SAP (ABAP/4) i innych platform, w tym aplikacji mobilnych

More

Outstaffing IT

Udostępnienie specjalistów IT na stałe stanowiska w biurze klienta

More

Wideo