о-нас-(кто-мы)

BIT Consult jest zespołem skutecznych specjalistów w dziedzinie IT, konsultantów, kierowników projektów, architektów i osób opracowujących, które posiadają unikalne doświadczenie w realizacji projektów w przedsiębiorstwach w różnych branżach gospodarki.

Doświadczenie specjalistów BIT Consult jest potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami (PMI, IPMA, SAP, Oracle).

W ciągu ostatnich 10 lat specjaliści BIT Consult uzyskali ogromne doświadczenie w zarządzaniu złożonymi projektami i portfelami projektów w różnych gałęziach przemysłu:

  • przemysł górniczy i odkrywkowa eksploatacja złóż;
  • przemysł przetwórczy;
  • zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz ziemny;
  • handel hurtowy i detaliczny;
  • transport i gospodarka magazynowa;
  • informacja i łączność;
  • działalność finansowa i ubezpieczenie;
  • działalność w sferze usług;
  • zarządzanie państwowe;
  • edukacja.

Rozumiemy całą kompleksowość projektów w sferze IT i nasze podejście pozwala naszym klientom uzyskać maksymalny efekt w wyniku modernizacji i optymalizacji kompleksu informatycznych metod technologicznych w przedsiębiorstwie.