наш-опыт

BIT Consult oferuje usługi w zakresie outsourcingu IT. Nasi klienci chcą zwiększyć szybkość przetwarzania żądań swoich klientów, skierowania żądań, monitorowania pracy pracowników. Zakres usług BIT Consult:

  • monitorowanie i zarządzanie infrastrukturą IT w przedsiębiorstwie;
  • wsparcie urządzeń sieciowych i wyposażenia obsługowego;
  • rozwój podstawowych usług IT;
  • bezpieczeństwo danych;
  • zabezpieczenie wypełnienia swoich obowiązków producentami wyposażenia obsługowego.

Nasi specjaliści są gotowi do wykonywania pełnego zakresu działalności w celu zapewnienia BI biznesu. BIT Consult wykonuje prace dotyczące outsourcingu IT na całym terytorium Europy i Ukrainy.