аудит-ит-инфраструктуры

Audyt IT infrastruktury dla specjalistów BIT Consult jest jedną z głównych kierunków działalności już więcej niż 10 lat.

Proces audytu IT infrastruktury obejmuje następujący plan działań:

  • wyznaczanie celów i zadań audytu;
  • wywiady z pracownikami działu IT;
  • opis pracy działu IT i wszystkich jego poddziałów;
  • analiza wyników audytu (identyfikacja problemów i ryzyko w IT infrastrukturze firmy);
  • zapewnienie rekomendacji dotyczące poprawy IT infrastruktury.

Audyt IT infrastruktury firmy jest potrzebny przed realizacją modernizacji, restrukturyzacji i fuzji firm. Profesjonale BIT Consult posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu IT infrastruktury zarówno jak dla małych firm tak i dla dużych przedsiębiorstw. Nasze usługi są wykorzystywane przez firmy ubezpieczeniowe, banki, sieci handlowe.