Audyt zarządzania teczką projektów (Portfolio Management)

наш-опыт

Zarządzanie teczką projektów jest uniwersalnym narzędziem, którego celem jest osiągnięcie celów biznesowych spółki za pomocą realizacji projektów wchodzących w składu teczki.

Często przedsiębiorstwo, nawet wykorzystując zarządzanie projektami, nie wykorzystuje możliwości zarządzania za pomocą teczki projektów. Przyczyna wielu problemów kryje się w braku wyraźnego związku wzajemnego między procesami w wykonywanych projektach i celami strategicznymi spółki lub strategia przedsiębiorstwa przestaje odpowiadać wymaganiom środowiska zewnętrznego.

Audyt procesów zarządzania projektami

Dla ujawnienia jednych lub innych faktów niezgodności jest niezbędny audyt procesów zarządzania projektami. Podczas audytu procesów zarządzania projektami specjaliści BIT Consult wykonują następujące zadania:

  • ujawnienie realnych rozwiązań w zarządzaniu teczką projektów, kategoryzacja projektów teczki, analiza zasobów, analiza terminów i wartości teczki projektów, analiza wstępna rodzajów ryzyka teczki;
  • badanie metod i narzędzi zarządzania teczką projektów, określenie i opis teczek i subteczek w organizacji;
  • ujawnienie przerw w realizacji procesów zarządzania teczką projektów i ich związek z procesami zarządzania programami i projektami w ramach organizacji;
  • opracowanie rekomendacji dotyczących ulepszenia procesów i metod zarządzania teczkami projektów w ramach organizacji; prezentacja raportu z wyników audytu.