наш-опыт

BIT Consult zajmuje się rozwojem oprogramowania dla firm w następujących obszarach:

  • oprogramowanie dla systemów SAP;
  • aplikacje mobilne;
  • kompatybilność aplikacji mobilnych z SAP;
  • testowanie.

BIT Consult pomaga firmom poprawić pracę wszystkich działów. Wszystkie aplikacje są wbudowane w system i działają poprawnie z różnymi typami danych za pomocą ABAP / 4 (formularzy, procesów biznesowych dla integracji w istniejący system). Wdrożenie SAP w zarządzanie biznesem daje dostęp do wszystkich niezbędnych informacji w czasie rzeczywistym.