Audyt procesów biznesowych i systemów

Audyt procesów biznesowych

Porównanie stanu bieżącego, sprawdzenie ciągłości procesów biznesowych

More

Audyt procesów zarządzania projektami

Dokładna informacja o stanie bieżącym procesów zarządzania projektami

More

Audyt zarządzania teczką projektów (Portfolio Management)

Ujawnienie przerw w realizacji procesów zarządzania teczką, opracowanie rekomendacji

More

Audyt procesów i systemów  biznesowych przedsiębiorstwa pozwala w widoczny i wygodny sposób przedstawić schemat bieżący procesów biznesowych przedsiębiorstwa i stan bieżący systemów informatycznych.

Specjaliści BIT Consult posiadają doświadczenie w przeprowadzeniu czynności sprawdzających zgodności procesów biznesowych z wymaganiami zaznaczonymi w dokumentach normatywnych, organizacyjnych i rozporządzeniach oraz oceny efektywności procesów biznesowych w spółce według szeregu wskaźników.

Audyt procesów biznesowych

W części dotyczącej systemów informatycznych audyt określi poziom ich zgodności z ustalonymi kryteriami i normami, pozwoli ocenić stan bieżący zabezpieczenia i wpływ różnych rodzajów ryzyka na procesy biznesowe.

Podczas audytu procesów biznesowych i systemów BIT Consult przewiduje wykonanie następujących działań:

  • badanie działalności spółki;
  • porównanie stanu bieżącego procesów biznesowych spółki z wymaganiami do realizacji procesów biznesowych zaznaczonymi w jej dokumentach normatywnych, organizacyjnych i rozporządzeniach;
  • ocena efektywności procesów biznesowych spółki według określonych wskaźników
  • opracowanie rekomendacji dotyczących zmiany procesów biznesowych lub ich automatyzacji