наш-опыт

Największe i charakterystyczne projekty z udziałem specjalistów BIT Consult

2013–2014

Grupa Spółki ММК

Opracowanie i modernizacja strategii IT przedsiębiorstwa

Wykonano audyt kompleksowy IT i procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Wyniki audytu pokazały kierownictwu grupy spółek możliwość redystrybucji budżetu na ponad 10 młn $ na rozwój służb IT.

Wykonane prace:

 • opracowano i zorganizowano portfel projektów bezpieczeństwa informacji,
 • organizacja zarządzania portfelowego i projektowego zgodnie z najlepszymi praktykami PMI;
 • w rekordowo krótkim terminie — 3 miesięcy — utworzono biuro zarządzania projektami i dokonano uruchomienia kompleksowego portfela pilotażowego z 9 projektów dla kluczowych kierunków IT grupy

 

2012–2013

UGPPS Ukrpoczta

Narodowy operator pocztowy

Wykonywanie programu projektów opracowania strategii rozwoju IT i łączności dla przedsiębiorstwa w całości (31 filiі; 152 poczty główne; centrum łączności pocztowej).

Wielkość programu — 24 projekty.

Wykonane prace:

 • w terminie dwumiesięcznym opracowano strategię rozwoju IT i wykonano pierwszy etap jej realizacji,
 • według własnej adaptowanej metodologii poetapowego uruchomienia i powielania w ramach całego przedsiębiorstwa w ciągu 2 miesięcy zostały stworzone i wdrożone procesy projektowania finansowego i centralizowanego zarządzania finansowego (2600 użytkowników) na bazie SAP ERP,
 • opracowano i wdrożono system zdalnej edukacji dla 6000 użytkowników,
 • opracowano i realizowano przejście na centralizowaną infrastrukturę IT przedsiębiorstwa z jednym centrum przetwarzania danych (3400 użytkowników),
 • zunifikowano jedyną przestrzeń informatyczną na poziomie serwisów scentralizowanych dla kluczowych oddziałów przedsiębiorstwa (31 filii z 3400 pracownikami),
 • wdrożono narzędzia i założenia dla centralizacji innych serwisów i służb.

Dzięki optymalnej strategii osiągnięto nie mającego precedensu efektu — okres zwrotu nakładów wyniósł 6 miesięcy!

 

2011–2013

PAO UKRTRANSGAZ

Przedsiębiorstwo transportu i przechowywaniu gazu

Opracowanie i realizacja strategii rozwoju IT i łączności dla całej Spółki, w skład której wchodziło 6 zakładów produkcyjnych i 10 filii serwisowych

Wielkość programu — 56 projektów.

Wykonane prace:

 • w ciągu 2 miesięcy została opracowana strategia rozwoju IT i skutecznie zrealizowana w pełnej objętości w ciągu jednego roku.
 • realizowano pełnofunkcjonalny projekt wdrażania SAP (11 kierunków funkcjonalnych) w ramach całego przedsiębiorstwa (5600 użytkowników) z zastosowaniem własnej metodologii uruchomienia poetapowego,
 • w ciągu 7 miesięcy (z wyprzedzeniem terminu o 6 miesięcy) system SAP uruchomiono jako próbną eksploatację przemysłową w 17 filiach i na 111 placach produkcyjnych,
 • zastosowano szereg rozwiązań innowacyjnych (nagroda SAP Forum 2012 — najbardziej innowacyjna metodologia),
 • projekt wdrażania SAP według kombinacji 3-ch czynników (terminy wdrażania +zasięg geograficzny + zakres funkcjonalny) nie ma analogi na świecie,
 • na SAP Quality Award 2013 roku projekt otrzymał srebrną nagrodę wśród dużych projektów regionu CIS,
 • SAP integrował elementy metodologii w odnowioną metodologię elastycznego wdrażania projektów ASAP Agile.
 • w ciągu 6 miesięcy wdrożono system automatyzacji procesów produkcyjnych (MES), który jest integrowany z systemem SAP,
 • w ciągu 2 miesięcy realizowano system zdalnej edukacji i symulacji dla 6000 pracowników, zintegrowany z SAP ERP.
 • w ciągu 5 miesięcy wykonano przejście do scentralizowanej infrastruktury IT z podstawowym i rezerwowym centrum przetwarzania danych,
 • stworzono scentralizowany serwis zorientowanej architektury IT i łączności dla całej Spółki na bazie wyspecjalizowanej filii serwisowej (ponad 7000 użytkowników serwisów).

 

2008–2011

Metinvest Sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwa Wydobywające Rudy. Dywizjon Zakładów Wydobywających Rudy.

Opracowanie i realizacja kompleksowej strategii rozwoju IT dla grupy z 7-miu

przedsiębiorstw wydobywających rudy.

Wielkość programu — 32 projekty.

Wykonane prace:

 • w ciągu 1 roku zrealizowano nową strategię rozwoju IT w Dywizjonie Zakładów Wydobywających Rudy,
 • w ciągu 12 miesięcy wdrożono system SAP ERP w 5 przedsiębiorstwach (3560 użytkowników) z opracowaniem i zastosowaniem koncepcji powielania systemów ERP, w wyniku tego:
 • w ciągu jednego 2008 roku uruchomiono pełnofunkcjonalne rozwiązanie w 5 aktywach Dywizjonu Zakładów Wydobywających Rudy,
 • w Inguleckich Zakładach Wzbogacania Kopalin w ciągu 7 miesięcy wykonano projekt z modułem sterowania remontem i projektowaniem zapotrzebowania na materiały,
 • opracowano scentralizowaną infrastrukturę IT Dywizjonu z jedynym centrum przetwarzania danych,
 • scentralizowano zarządzanie zasobami IT i przestrzeni informatycznej na poziomie Dywizjonu.
 • liczebność personelu IT zoptymalizowano o 30%.

Wszystkie służby IT i serwisy Dywizjonu dopracowane są do optymalnego poziomu. Opracowano i wdrożono narzędzia i przesłanki w celu centralizacji innych służb Dywizjonu.

 

2005–2008

Północny i Centralny Zakłady Wzbogacania Kopalin 

Opracowanie i realizacja strategii IT w dwóch Zakładach Wzbogacania Kopalin.

Wielkość programu — 42 projekty.

Wykonane prace:

 • opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju IT,
 • wdrażanie projektu SAP w ciągu 9 miesięcy w dwóch Zakładach Wzbogacania Kopalin (12 modułów funkcjonalnych, 2200 użytkowników). Z adaptacją i zastosowaniem koncepcji wdrażania systemów ERP w Północnych i Centralnych Zakładach Wzbogacania Kopalin:
 • optymalne terminy wdrażania,
 • na wielką skalę według funkcjonalnej wielkości projektu,
 • projekt uznany jest za najlepszy na świecie, wykorzystujący rozwiązanie SAP for Mining,
 • według wyników projektu otrzymano Certyfikat Centrum Kompetencji SAP, co umożliwiło wdrażanie systemów w innych przedsiębiorstwach grupy.

W ciągu 4 miesiący uruchomiona została jedyna infrastruktura IT w dwóch przedsiębiorstwach i opracowano biznes-koncepcję przedsiębiorstwa skupiającego zakłady Dywizjonu.

 

Oprócz wymienionych projektów specjaliści, którzy aktualnie są rdzeniem firmy BIT Consult, zrealizowali ponad 80 wąsko wyspecjalizowanych projektów w sprawach wdrażania systemów ERP lub CRM w przedsiębiorstwach, opracowania lub modernizacji centrów przetwarzania danych oraz opracowania projektów infrastrukturalnych, opracowania aplikacji wyspecjalizowanych, edukacji użytkowników, analizy i audytu procesów biznesowych i systemów IT.