Audyt procesów biznesowych

наш-опыт

Audyt procesów biznesowych

Punktem wyjściowym podjęcia decyzji o transformacji biznesu za pomocą wdrażania najnowszych schematów zarządzania są informacje o realnym stanie procesów biznesowych lub grup procesów w przedsiębiorstwie (zakup, produkcja, logistyka, zbyt, obliczenie wydatków itd.).

Audyt procesów biznesowych

Jest to punkt widzenia postronnego obserwatora na porównanie stanu bieżącego procesów z najlepszymi wzorami doświadczeń światowych w badanych branżach, który daje pełny obraz kierownikom i właścicielom biznesu dla podjęcia decyzji i wyboru drogi oraz możliwości przeprowadzenia transformacji biznesu.

Specjaliści BIT Consult posiadają ponad 10-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu audytu procesów biznesowych średnich i dużych przedsiębiorstw Europy, Ukrainy i Rosji.

Na podstawie wyników audytu procesów biznesowych przeprowadzonego przez specjalistów BIT Consult właściciele szeregu czołowych spółek Europy, Ukrainy i Rosji podjęli decyzję o początku przedsięwzięć dotyczących transformacji biznesu w swoich przedsiębiorstwach. Transformacja biznesu była realizowana w kierunku doskonalenia bieżących procesów biznesowych, odnowienia informacji, wymiany lub modernizacji bieżącego oprogramowania z uwzględnieniem stanu bieżących procesów biznesowych i realnych potrzeb biznesu.

Audyt procesów biznesowych przeprowadzony przez specjalistów BIT Consult jest nie prostym formalnym sprawdzaniem ciągłości procesów biznesowych w przedsiębiorstwie, lecz również szeregiem przedsięwzięć związanych z podwyższeniem efektywności zarządzania, osiągnięciem przejrzystości biznesu, ograniczeniem kosztów i uzyskaniem przewagi konkurencyjnej.