планирование-цод

BIT Consult świadczy usługi w zakresie planowania centrów danych.

Na początkowym etapie, przeprowadzamy audyt infrastruktury IT przedsiębiorstwa i na podstawie uzyskanych danych przeprowadzamy opracowanie dokumentacji projektowej, regulacji, komunikacji inżynierskich, oprogramowania i sprzętu.

Projekt techniczny opracowany przez ekspertów BIT Consult uzasadnienie ekonomiczne tworzenia centrum danych, dobór urządzeń z uwzględnieniem możliwości dalszej modernizacji centrum danych dla zwiększenia efektywności procesów biznesowych.

BIT Consult zapewnia usługi planowania centrum danych we wszystkich miastach Rosji i Ukrainy.