Wsparcie systemów biznesowych

Poparcie i towarzyszenie systemów biznesowych SAP (ERP, CRM, SRM, HRM, BI)

More

Outsourcing IT

Monitoring i zarządzanie infrastrukturą IT, Service i Help Desk, podstawowe serwisy IT

More

Opracowanie oprogramowania

Dla rozwiązań SAP (ABAP/4) i innych platform, w tym aplikacji mobilnych

More

Outstaffing IT

Udostępnienie specjalistów IT na stałe stanowiska w biurze klienta

More