построение-и-организация-процессов-иб-и-ит
W każdej firmie, każdy proces biznesowy jest powiązany z technologią informacyjną. Firma korzysta z nowych rozwiązań z branży IT, aby osiągnąć swoje cele.

BIT Consult świadczy usługi w zakresie opracowania i organizacji procesów BI i IT w firmie. Wieloletnie doświadczenie specjalistów pomaga wprowadzać systemy IT w firmach z rozległą siecią oddziałów. Zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa informacji w zakresie wdrożenia systemów IT.

Pierwszym krokiem do wprowadzenia IT jest zapewnienie BI w działalności firmy. Przy niesprawiedliwiej pracy systemu BI są ogromne ryzyko błędnej i niebezpiecznej pracy wszystkich działów firmy, strat finansowych, braku ciągłości w pracy procesów lub zakończenia działalności firmy.

System BI musi być organizowany tak, żeby przy najmniejszych zmianach w procesach biznesowych on działał prawidłowo. Wysoka jakość rozbudowy i organizacji IT i BI otwiera możliwości do rozszerzenia zakresu zadań, funkcji i usług firmy. Nasi eksperci robią wszystko, aby inwestycje w budowanie bezpieczeństwa informacji przynosiły zysk, a firma działała prawidłowo.

Zapewnienie bezpieczeństwa informacji składa się z polityki BI oraz odpowiedzialności za zapewnienie BI. Firma musi zwrócić uwagę na szkolenie personelu, przeprowadzać szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji. Dowództwo musi być poinformowane o incydentach ingerencji w zarządzanie bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania biznesu.

Specjaliści BIT Consult dostosowują nowe technologii w dziedzinie bezpieczeństwa informacji dla klienta i przeprowadzają dalszą automatyzację procesów IT oraz BI, jeżeli jest to konieczne.