аудит-процессов-иб

Audyt procesów bezpieczeństwa informacyjnego (BI) na firmie jest wymagany dla zwiększenia efektywności procesów biznesowych. Specjaliści BIT Consult posiadają wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług audytu procesów BI w Rosji i na Ukrainie.

W rezultacie audytu procesów BI klient otrzymuje niezależną ocenę zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie i rekomendacje do ego dalszego rozwoju.

BIT Consult przeprowadzi audyt procesów bezpieczeństwa informacyjnego w kilku etapach:

  • zbieranie danych (szczegółowa analiza dokumentów prawnych i wywiady z pracownikami);
  • przeprowadzanie audytu procesów BI na podstawie otrzymanych danych (porównanie stanu bezpieczeństwa informacji z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa, identyfikacja braków w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, a także analiza istniejącego systemu BI za pomocą modelu dojrzałości);
  • rekomendacje i plan ich wdrożenia (dla BI przedsiębiorstwa projektuje się plan do eliminacji wrażliwości i zminimalizowania ryzyko w pracy);
  • rejestracja dokumentów i podpisanie protokołu.