Zarządzanie firmą z dowolnego miejsca na świecie

Platforma pozwala na łączenie danych z różnych źródeł w zestawie aplikacji mobilnych

JAK TO DZIAŁA?

Szybkie łączenie do dowolnego źródła danych

Składniki platformy nie wymagają licencji

Prosta instalacja i obsługa przez użytkowników

Monitor Kierownika

Monitor Kierownika — zestaw konfigurowanych widżetów, scentralizowany zestaw kluczowych wskaźników.

Wyróżnione pozycje wymagają bezpośredniej interwencji użytkownika: wykonać zadanie, uzgodnić dokumenty, sprawdzić komunikaty, przygotować raporty itp.

Apartments

Specializowana aplikacja dla firmy, która zapewnia nieruchomośći mieszkalne do wynajęcia.

Kalendarz korporacyjny

Integracja z Exchange i SharePoint (harmonogram spotkań — agendy, protokoły spotkań, materiały i procedury przydzielania zadań).

Skarbiec

Aplikacja mobilna dla uczestników procesu zatwierdzania wniosków na wykonanie przelewów, rozszerzenie funkcjonalności systemu SAP ERP.

Personel

Informacje o strukturze organizacyjnej i pracownikach (dane osobowe, dane dotyczące szkoleń, wskaźniki, wakaty itp.), rozszerzenie funkcjonalności SAP HR. Aplikacja dla kierowników różnych poziomów oraz pracowników odpowiedzialnych za rekrutację i dobór personelu.

Rejestr obiektów

Dane o obiektach, mapy rozmieszczenia obiektów, umowy wynajmu, finansowe i inne wskaźniki.

BIT Consult — zespół wykwalifikowanych specjalistów z unikalnym doświadczeniem w realizacji projektów dla firm w różnych sektorach gospodarki.

Doświadczenie BIT Consult we wdrażaniu rozwiązań biznesowych dla wspierania zintegrowanych procesów otwiera nowe możliwości w zakresie innowacji i stosowania najlepszych światowych osiągnięć biznesowych.