разработка-нормативных-документов-ит-и-иб

Udana budowa systemów BI i IT osiąga się poprzez prawidłowy rozwój regulacyjnych dokumentów.

Specjaliści BIT Consult zajmuje się opracowaniem dokumentacji regulacyjnej IT i BI na bazie najlepszych światowych praktyk.

Podstawowymi dokumentami regulacyjnymi dla IT i BI są:

  • dokumenty na temat polityki bezpieczeństwa informacji w firmie;
  • instrukcje bezpiecznej pracy administratorów i użytkowników;
  • opis zasad i procedur zapewniających bezpieczeństwo informacji;
  • pliki logu.

Specjaliści BIT Consult rozwijają wszystkie dokumenty w oparciu o istniejące kadry, struktury organizacji oraz z wrachowaniem osobliwości technicznych obiegu pracy.