Wdrażanie rozwiązań dla urządzeń mobilnych

наш-опыт

Dzisiaj czołowe spółki analityczne zauważyły stabilny trend: rozwój dynamiczny urządzeń mobilnych czołowych producentów światowych zmusza duże spółki do uaktywnienia inwestycji w rozwój urządzeń mobilnych dla swoich systemów zarządzania.

Specjaliści BIT Consult posiadają doświadczenie w sferze opracowania i wdrażania aplikacji mobilnych dla smartfonów, planszetów i specjalistycznych urządzeń mobilnych.

Aplikacje mobilne do automatyzacji procesów

Szereg podobnych aplikacji jest bardzo duży, na przykład jako narzędzie merchandisera, specjalisty do spraw sprzedaży, klienta (wygodne i operatywne śledzenie statusu wykonania swoich zgłoszeń), remontowca, gońca i wielu innych. Na przykład z urządzenia mobilnego klient może sporządzić zamówienie.

Korporacyjne aplikacje mobilne

Zwykle są częścią korporacyjnego systemu informacyjnego przedsiębiorstwa. W podobnych aplikacjach częściowo są realizowane możliwości korporacyjnego systemu informacyjnego, pozwalające wykonać na urządzeniu mobilnym standardowe działania biznesowe, na przykład akceptować zgłoszenie na wydzielenie środków z budżetu, potwierdzić wysłanie zamówienia na zakup i wiele innych. Do wymienionych aplikacji obowiązkowo są wbudowywane środki zapewniające bezpieczeństwo informacyjne, pozwalające bezpiecznie współdziałać z systemem korporacyjnym.

Analityczne aplikacje mobilne

Aplikacje są przeznaczone dla kierowników różnego szczebla, którym w reżimie online są udzielane niezbędne informacje dotyczące określonych kluczowych wskaźników efektywności. Opracowania BIT Consult pozwalają stworzyć osobisty zestaw wskaźników dla każdego użytkownika. Przy tym w celu odpowiedniego przedstawienia danych są wykorzystywane bieżące korporacyjne prawa dostępu do danych, co pozwala nie tylko zoptymalizować pracę, lecz również zapewnić niezbędny poziom bezpieczeństwa.