наш-опыт

W procesie przygotowywania do nauczania na odległość BIT Consult zajmuje się opracowaniem programów kształcenia. Nasi eksperci tworzą materiały informacyjne godnie z wymaganiami firmy do układania, treści, dokładności i przydatności materiałów edukacyjnych celom i zadaniom firmy.

Ponadto specjaliści BIT Consult prowadzą opracowanie systemu testowego dla pracowników, którzy przeszli kształcenie.

Przy tworzeniu programów kształcenia niezbędnym jest korzystanie z terminologii przyjętej w firmie. Pracownicy, przechodzące kształcenie, muszą mieć jasne zrozumienie tego, o co chodzi w wykładach. Przygotowanie materiałów edukacyjnych musi być przeprowadzane zgodnie z procesami biznesowymi firmy. Wszystkie elementy i szczegóły planu szkolenia powinny być przygotowane i wypełnione w czasie (kontakty dla uzyskania informacji, plan wydarzeń, telefon, e-mail), wskazując głowę odpowiedzialną za szkolenie oraz informacje kontaktowe. Wszystkie materiały informacyjne muszą być uzgodnione ze standardami firmy.

Pod koniec kursu kształcenia menedżerowie otrzymują szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu kształcenia każdego pracownika, który przeszedł kurs.