наш-опыт
Nauczanie na odległość to niezależne zdobywanie wiedzy.

BIT Consult specjalizuje się w realizacji kompleksowych działań dotyczące poprawy poziomu profesjonalnego personelu przedsiębiorstw w Rosji i na Ukrainie. Korzystanie usług BIT Consult pozwoli znacznie zaoszczędzić budżet i zwiększyć jakość pracy IT.

Zakres naszych działań dotyczące kształcenia personelu z wykorzystaniem nowych technologii obejmuje:

  • przygotowanie do kształcenia (stworzenie portalu edukacyjnego, konfiguracja dostarczenia listów mailowych, przygotowanie pomieszczeń);
  • planowanie kursu nauczania;
  • przygotowanie pracowników do nauczania.