Audyt procesów IT

Sprawozdanie o stanie bieżącym IT, projektowanie, gromadzenie informacji, analiza danych, rekomendacje

More

Audyt procesów BI

Niezależna ocena stanu bieżącego systemu zarządzania informacyjnym bezpieczeństwem

More

Audyt infrastruktury IT

Audyt infrastruktury całej IT spółki, ekspertyza istniejącego systemu

More

 

аудит-ит-процессов-и-систем

Audyt procesów i systemów IT to sprawdzenie aktualnego stanu sektora IT. Analiza ustala listę potrzeb informatycznych firmy. Specjaliści BIT Consult przeprowadzą kontrolę wszystkich IT procesów i systemów firmy.

BIT Consult specjalizuje się w przeprowadzaniu audytu w takich dziedzinach, jak:

  • infrastruktura firmy;
  • technologiczne i korporacyjne IT systemy;
  • dogłębna analiza systemów sterowania procesami w zakresie IT;
  • audyt bezpieczeństwa informacyjnego firmy w sektorze IT.

Jako rezultat badania IT procesów i systemów BIT Consult przedstawia dowództwu przedsiębiorstwem dokument zawierający raport na temat aktualnej infrastruktury informatycznej firmy, a także zalecenia i sugestie do poprawy efektywności procesów biznesowych.