наш-опыт

BIT Consult świadczy usługi audytu procesów IT. W wyniku badania klient otrzymuje informację o wszystkich możliwych zagrożeniach związanych z pracą firmy w branży IT.

Usługi BIT Consult w ramach audytu procesów IT na firmie zawierają następujące działania:

  • sporządzenie planu (tworzy się grupa robocza, do której są ustawione cele, zadania, uzgadnia się z dowództwem plan audytu procesów IT i formowanie odpowiednich dokumentów);
  • zbieranie danych obejmuje zbieranie informacji na temat aktualnego stanu procesów IT w przedsiębiorstwie, wywiady z pracownikami wszystkich działów, dokumentowanie tych działań i ich rejestracja w formie sprawozdań specjalnych;
  • przeprowadzenie analizy uzyskanych informacji;
  • przygotowanie raportu na temat aktualnego stanu procesów IT;
  • dostarczenie rekomendacji dla poprawy procesów i zminimalizowania ryżyków.