Organizacja procesów zarządzania projektami i teczką projektów

наш-опыт

BIT Consult jest gotowy do zabezpieczenia wdrażania zasad zarządzania projektowego, do opracowania jednolitych procesów i podejść do różnych rodzajów projektów, do przeprowadzenia nauczania zarządzaniem projektami i testowania uczestników projektów i kierowników oraz do coaching — indywidualnego i grupowego treningu pracy z teczką projektów pilotowych.

Zarządzanie teczką projektów

Zapewnia związek pomiędzy poziomem zarządzania strategicznego w organizacji i poziomem zarządzania projektami i programami. Specjaliści BIT Consult opracowali efektywne podejścia pozwalające w określonym czasie wprowadzić w przedsiębiorstwie procesy zarządzania teczką projektów, nauczyć grupę kierowników projektów, zorganizować biuro zarządzania projektami (Project ManagementOffice — PMO), przygotować pakiet niezbędnych dokumentów zintegrowany z korporacyjnym środowiskiem zarządzania.