Wdrażanie aplikacji biznesowych

наш-опыт

Wdrażanie rozwiązań biznesowych w technołogii SAP®

Specjaliści BIT Consult mają obszerne doświadczenie w sprawach rozwiązań biznesowych w technologii SAP® w celu poparcia zintegrowanych procesów biznesowych w przedsiębiorstwie niezależnie od jego wielkości i rodzajów działalności. Praca z aplikacjami biznesowymi w systemie SAP® otwiera cały szereg możliwości dla rozwoju innowacji i wykorzystania najlepszych światowych praktyk w sferze zarządzania biznesem

SAP ERP jest jednym ze światowych liderów rynku aplikacji korporacyjnych z ponad 40-letnim doświadczeniem w 25 branżach, spółka SAP pomaga firmom każdej wielkości i z każdej branży bardziej efektywnie zarządzać własnym biznesem. Mogą to być służby pomocnicze lub rada dyrektorów, magazyn lub sklep, aplikacje stołowe lub mobilne ― rozwiązania SAP pozwalają podnieść efektywność współdziałania poszczególnych współpracowników i organizacji w całości, ukształtować głębokie zrozumienie biznesu i stworzyć przewagę konkurencyjną. Z rozwiązań i serwisów SAP korzysta ponad 263 000 klientów (łącznie z klientami SuccessFactors), nowoczesne technologie spółki gwarantują wysoką rentowność, sprzyjają ciągłej adaptacji i stabilnemu wzrostowi.

Zarządzanie finansami i centralizowany Skarb Państwa

Własne opracowanie na podstawie rozwiązań SAP FM/TR. Pozwala zwiększyć efektywność procesów projektowania i realizacji budżetu, jest łatwo skalowane od poziomu niedużego przedsiębiorstwa do poziomu przedsiębiorstwa działającego w skali globalnej.

Rozwiązanie dotyczące zarządzania stosunkami wzajemnymi z klientami (CRM), opracowane przez spółkę SAP, jest jednym z najlepszych narzędzi do przyciągnięcia klientów i zwiększenia sprzedaży. SAP CRM z wysoką jakością polepsza stosunki wzajemne z klientami, udostępniając im możliwość kupowania waszej produkcji w najbardziej wygodny dla nich sposób. Takie oprogramowanie z powodzeniem działa w systemach sprzedaży, marketingu, obsługi klientów, komercji elektronicznej, mediów społecznych i w innych kierunkach społecznych i biznesowych.

SAP SCM

Takie rozwiązanie jest przeznaczone do automatyzacji, zarządzania i kontroli wszystkich procesów zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. SAP SCM daje szereg możliwości dla zabezpieczenia popytu na produkcję ze znacznym zmniejszeniem wydatków na logistykę i zakupy. SCM obejmuje cały cykl zakupu surowca, produkcji i rozprowadzania towaru. W skład rozwiązania wchodzi zestaw aplikacji funkcjonalnych bazujących na nowoczesnych platformach technologicznych, w tym w zakresie cloud computingu, in-memory, analityki i mobilnych.

Rozwiązania w zakresie analityki SAP BI

Podjęcie uzasadnionej decyzji biznesowej staje się przewyższającym siły zadaniem, jeżeli nie wykorzystuje się rozwiązań SAP BI. Duży szereg narzędzi i rozwiązań technologicznych spółki SAP zapewnia prosty dostęp do potrzebnych informacji, obróbkę danych o dużej wielkości, wykonanie obliczeń w pamięci, wykorzystanie witryn danych tam, gdzie jest to potrzebne. Rozwiązania spółki SAP dają znacznie więcej informacji analitycznych o działalności przedsiębiorstwa, pozwalają działać szybko i pewnie przy osiągnięciu celów strategicznych spółki. Specjaliści BIT Consult posiadają ogromne doświadczenie w budowaniu rozwiązań analitycznych z wykorzystaniem dużego szeregu narzędzi SAP BI.

Rozwiązanie SAP HCM

Łączy wszystkie procesy biznesowe w sferze zarządzania zasobami ludzkimi w spółce, łatwo integruje się z istniejącą korporacyjną architekturą biznesu i może być uregulowane zgodnie z konkretnymi wymaganiami klienta. Rozwiązanie SAP HCM kreuje działalność związaną z rekrutacją pracowników, podziałem ich obowiązków i rozwojem, motywacją i utrzymaniem w przedsiębiorstwie najbardziej cennych pracowników, przewidując możliwość ciągłego doskonalenia tych procesów nawszystkich etapach ich przebiegu.

Rozwiązanie SAP HCM pozwala służbie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie bardziej ściśle i efektywnie współpracować z kierownikami innych wydziałów strukturalnych, porównując cele strategiczne przedsiębiorstwa z potencjałem zasobów ludzkich, umożliwiając realny udział w osiągnięciu większego stopnia efektywności ekonomicznej spółki. Oprócz tego pomaga opracowywać i wprowadzać efektywną strategię zarządzania zasobami ludzkimi na podstawie wszechstronnej analizy całych posiadanych informacji, pomaga kontrolować proces realizacji strategii i we właściwym czasie korygować strategię rozwoju spółki.